Huisregels evenementen

Voor alle bezoekers aan een door Stichting Top-Evenementen georganiseerd evenement zijn onderstaande huisregels en algemene voorwaarden van toepassing. Het niet naleven van deze huisregels kan leiden tot verwijdering en ontzegging tot het evenement en het bijbehorende evenemententerrein.

 1. Minimumleeftijd
  Tenzij anders aangegeven, gelden er voor de evenementen géén minimale leeftijdsgrens. Stichting Top-Evenementen adviseert echter voor bezoekers van 16 jaar een jonger om onder begeleiding te staan van volwassene.
 2. Toegangsbewijs en legitimatieplicht
  Het evenemententerrein is alleen toegankelijk voor bezoekers met een geldig toegangsbewijs. Tevens dienen zij in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs zoals; identiteitskaart, rijbewijs of paspoort.
 3. Verboden items
  Voor het gehele evenemententerrein gelt een algeheel verbod op de volgende producten en zaken: alcoholische en niet-alcoholische dranken (met uitzondering van water in kleine (niet harde) plastic flesjes van max. 0.5 liter), alle varianten van drugs en overige verdovende middelen, voedsel, deodorant, parfum, haarlak, (sport)club gerelateerde kleding, uitingen of andere provocerende kleding, grote spandoeken en vlaggen, stokken en staven, selfiesticks, paraplu’s, parasols, glaswerk, blik, giftige vloeistoffen, elke vorm van vuurwerk, fakkels, wapens en andere gevaarlijke, brandbare of explosieve voorwerpen, stoelen, zitkrukken, zitbanken, (rug)tassen en andere tassen (met uitzondering van kleine plastic tasjes), audio/video opnameapparatuur (met uitzondering van mobiele telefoons en compactcamera’s zonder afneembare lens), drones en andere op afstand bestuurbare voorwerpen, laserpointers of andere producten met een gevaarlijke of verstorende lichtbundel.
  Bij de toegang tot het evenement zullen bezoekers door beveiliging gecontroleerd worden op verboden items. Bij het aantreffen van niet toegestane voorwerpen, dient de bezoeker deze voorwerpen zelf buiten het evenemententerrein op een degelijke wijze op te slaan. Afhankelijk van de overtreding kan de bezoeker het voorwerp ook afstaan. Bij afstaan wordt het voorwerp permanent in beslag genomen. Tijdelijke opslag voor latere teruggave is niet mogelijk. Bij het vinden van wettelijk verboden voorwerpen zullen deze samen met de overtreder worden overgedragen aan de politie.
  Het oordeel van de de organisatie en beveiliging is te allen tijde lijdend in de bepaling van het wel/niet toestaan van bepaalde voorwerpen of om de toegang te weigeren tot het evenement en alle overige mogelijke zaken wanneer deze in strijd zijn met veiligheid, gezondheid of openbare orde.
 4. Uitzonderingen
  Voor medicijnen, eten en drinken of andere zaken die i.v.m. allergie of aandoening noodzakelijk zijn, dient u een geldige medische verklaring te kunnen overleggen. Deze verklaring kunt u verkrijgen via uw huisarts of apotheek.
 5. Alcohol en rookwaren
  Het kopen en consumeren van alcohol en rookwaren is niet toegestaan voor bezoekers jonger dan 18 jaar en dient men bij twijfel ter controle het identiteitsbewijs te tonen.
 6. Roken
  Het is in alle overdekte vertrekken van het evenement verboden om te roken, met uitzondering van de buitenlucht en eventueel aangewezen rooklocatie(s).
 7. Commercie en handel
  Het (ver)handelen en promoten van goederen, producten en/of diensten in en om het gehele evenemententerrein is niet toegestaan zonder vergunning en schriftelijke toestemming van de organisatie.
 8. Audio- en visuele opnames
  Het is niet toegestaan om geluid- of video opnames te maken via apparatuur met afneembare lenzen en andere (semi) professionele apparaten zonder nadrukkelijke toestemming van de organisatie m.u.v. smartphone- en compact camera’s. Er zullen door de organisatie beeld- en geluidopnames gemaakt worden voor beveiliging en promotionele doeleinden. Deze opnames kunnen getoont worden via (multi)mediakanalen zoals website(s), Youtube, Facebook, etc. Door het bezoeken van het evenement geeft u aan akkoord te gaan met deze media vertoningen zonder enige vorm van aanspraak of compensatie.
 9. Beveiliging en cameratoezicht
  Het evenemententerrein zal ten behoeve van de algehele veiligheid 24/7 voor, tijdens en na het evenement, onder toezicht staan van zicht- en onzichtbare camerabewaking en beveiliging handhavers. Instructies en aanwijzingen door de organisatie en het beveiligingspersoneel dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 10. Toegang en gedrag
  Bezoekers mogen zich alleen bevinden binnen de aangewezen locaties. Het beklimmen en betreden van afgeschermde gebieden is ten strengste verboden. Elke verdere vorm van onbehoorlijk gedrag zoals agressie, vernieling, discriminatie, uitlokking en geweld wordt niet getolereerd en zal verwijdering van het evenement of overdracht aan politie tot gevolg hebben.
 11. Eigen risico en aansprakelijkheid
  Een bezoek tot het evenement en het evenemententerrein geschied geheel op eigen risico. De organisatie aanvaard geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor eventuele persoonlijke of materiële schade.

De op deze pagina weergegeven informatie kan aangevuld of gewijzigd worden!
Datum laatste wijziging: 11-02-2022

Terug naar de hoofdpagina